Sunday, January 23, 2011

Tonight I needed a little inspiration

Sometimes, to combat the constant onslaught of fat negativity from society at large, I am in dire need of an antidote. Some inspiration, if you will.

Tonight I found it at The Museum of Fat Love. Because as it turns out, your mother isn't right when she tells you no one will love you 'cause you're fat.


Noen ganger, for å bekjempe den konstante bombarderingen av fett-negativitet fra samfunnet generelt, har jeg et desperat behov for en motgift. Litt inspirasjon, om du vil.

I kveld fant jeg det på "The Museum of Fat Love" (Museumet for feit kjærlighet). Fordi det faktisk viser seg at mora di ikke har rett når hun sier at ingen kommer til å elske deg fordi du er feit.

Thursday, January 13, 2011

FA =/= HAES

I read so many blogs where Fat Acceptance (FA) is written about almost as though it is interchangable with Health At Every Size (HAES), so I thought I should state it loud and clear here:

FA does not equal HAES

Fat Acceptance is for everyone. Fat Acceptance is about respecting the choices others make for their own bodies, and expecting others to respect the choices you make for yours. Fat Acceptance is saying that every body is a good body. Health At Every Size, in case you don't know, is a philosophy that urges people to eat intuitively and to move their bodies because it feels good (during or after). HAES tells us that the amount of fat we carry, is not what determines whether we are healthy or not. So, Fat Acceptance is not the same as HAES. The Fat Acceptance movement will not revoke your membership card no matter what you eat or how often you (don't) exercise. We're clear? Good! I feel better now that I got that off my chest.

__________________________________________________________________________


Jeg leser så mange blogger hvor Fat Acceptance (FA) er skrevet om som om det og Health At Every Size (HAES) er to alen av samme sak, så jeg vil si det klart og tydelig her:

FA er ikke lik HAES

Fat Acceptance er for alle. Fat Acceptance handler om å respektere valgene andre tar angående sine egne kropper, og å forvente at andre respekterer de valgene du tar angående din egen. Fat Acceptance er å mene at alle kropper er gode kropper. Health At Every Size, i tilfelle du ikke vet det, er en filosofi som oppmuntrer mennesker til å spise på en intuitiv måte, og til å bevege kroppene sine fordi det føles godt (underveis eller etterpå). HAES forteller oss at mengden fett vi bærer på, ikke er det som avgjør som vi er sunne eller ikke. Så, FA er ikke det samme som HAES. Fat Acceptance bevegelsen kommer ikke til å ta tilbake medlemskortet ditt uansett hva du spiser eller hvor ofte du (ikke) trener. Alt klart? Bra! Jeg føler meg allerede bedre nå som jeg har fått dette av hjertet.

Tuesday, January 4, 2011

You are good enough


You are good enough.


You are good enough for life.

You are good enough to be loved.

You are good enough to love.

You are good enough for sex.

You are good enough not to have sex.

You are good enough for food.

You are good enough for the gym.

You are good enough for however many 'lazy days' you want.

You are good enough to speak.

You are good enough to be heard.

You are good enough for respect.

You are good enough to afford to be respectful.

You are good enough to deserve to cry and feel pain.

You are good enough to deserve to laugh and be happy.

You're human. You're not perfect. But you're good enough.Du er bra nok.


Du er bra nok for livet.

Du er bra nok til å bli elsket.

Du er bra nok til å elske.

Du er bra nok for sex.

Du er bra nok til ikke å ha sex.

Du er bra nok for mat.

Du er bra nok for treningsstudioet.

Du er bra nok for så mange "late dager" du ønsker deg.

Du er bra nok til å tale.

Du er bra nok til å bli hørt.

Du er bra nok for respekt.

Du er bra nok til å ha råd til å vise respekt.

Du er bra nok til å fortjene å gråte, og føle smerte.

Du er bra nok til å fortjene å le, og være lykkelig.

Du er menneskelig. Du er ikke perfekt. Men du er bra nok.Today's inspiration was http://stophatingyourbody.tumblr.com // Dagens inspirasjon kom fra http://stophatingyourbody.tumblr.com