Thursday, October 21, 2010

Fatty Sex Talk

In case you aren't aware of it, The Rotund has put up a post called Fatties Have Sex; In Which I Fumble Around Trying To Initiate Frank Conversation. Oh, The Irony. There's so much stigma around fat people and sex, and this post and it's comments are well worth a read for anyone who has ever felt the effects of that.

I tilfelle du ikke er klar over det, har The Rotund skrevet et innlegg hun har kalt Fatties Have Sex; In Which I Fumble Around Trying To Initiate Frank Conversation. Oh, The Irony. (Tjukkaser har sex; hvor jeg snubler rundt og prøver å innlede en åpen og ærlig samtale. Ah, ironien.) Det er så sterk sosial stigma rundt det med feite mennesker og sex, dette innlegget og dets kommentarer er vel verdt å lese om du noen gang har følt resultatene av dette stigmaet.No comments: