Wednesday, February 2, 2011

Weight loss secret.

It took me a good long while to figure this out, so there's a chance what I'm about to tell you will be a new thought. If that is the case, try not to focus on how you didn't put it together before, but instead try to focus on the amazing job that has been done in repackaging this truth. The secret nobody tells you about all diets that actually result in (temporary) weight loss, is that what they all boil down to is ... starvation. That's it. If you want to lose weight, what you have to do is starve yourself.
You might look at this truth, and still want to diet. Starving oneself seems pretty drastic, but I know the desperation that can accompany fatness. You might look at your fat thighs, or your fat stomach, and feel disgusted. You might think no one should look like that. This, however, is where I have to stop you. Because, yes, it is quite possible you are okay with starving yourself. Maybe you're even okay with starving yourself while knowing that diets only work 5%-3% of the time, and that 50%-67% of the people who diet gain back more than they lost. But are you really okay with all the fat and chubby people in your life doing the same thing? Is it really okay for your friends and family to starve themselves? That's what you're saying, you see, when you say that no one should look like that. If you ask me, it's not okay. I especially don't think it's okay for children and teenagers to grow up thinking that starvation is their only choice. Now, watch this clip of the weigh-in from Huge (6:27-7:26), and tell me you don't feel the same.
Det tok meg ordentlig lang tid å finne ut av dette, så det er en viss mulighet for at det jeg er i ferd med å fortelle deg vil være en ny tanke for deg. Hvis dét er tilfellet bør du prøve å ikke fokusere på det at du ikke har kommet på denne tanken før, men heller fokusere på den fantastiske jobben som har blitt gjort for å kamuflere denne sannheten. Hemmeligheten ingen forteller deg om alle slankekurer som resulterer i (midlertidig) vekttap, er at det de faktisk består av er frivillig sulting. Intet mer og intet mindre. Hvis du ønsker å gå ned i vekt må du sulte deg for å oppnå det.
Du kan se på denne sannheten, og fortsatt ønske å slanke deg. Å sulte seg selv er ganske drastisk, men jeg kjenner til desperasjonen som kan følge med tjukkhet. Kanskje du ser på de feite lårene dine, eller den feite magen din, og føler avsky. Kanskje tenker du at ingen burde se sånn ut. Her er det jeg må stoppe deg. For det kan hende at du synes det er greit å sulte deg. Det kan til og med hende at du synes det er greit, mens du vet at slankekurer bare funker 3%-5% av tiden, og at 50%-67% av menneskene som slanker seg ender med å gå opp igjen mer enn de gikk ned. Men synes du virkelig det er greit at alle de feite og lubne menneskene i livet ditt gjør det samme? Er det virkelig greit for deg at familien og vennene dine sulter seg? For det er det du sier, skjønner du, når du sier at ingen burde se sånn ut. Spør du meg er det ikke greit. Spesielt synes jeg ikke det er greit om barn og unge vokser opp overbevist om at å sulte seg er deres eneste valg.
Se nå på dette klippet av innveiingen fra "Huge" (spesifikt 6:27-7:26), og fortell meg at du ikke føler det samme.


No comments: