Tuesday, March 27, 2012

The Random Edition: Dan Gluibizzi

Easing back into regular blogging with another addition to my Random Edition series. // Gir meg selv en myk overgang til regelmessig blogging med et nytt innslag i "Random Edition" serien min.


A painting of twelve women in various stages of undress. Most of the women are chubby or fat, but all of them have different bodies. The painting is done in faded colors. // Et maleri av tolv kvinner som alle er delvis avkledde. De fleste av kvinnene er lubne eller feite, men alle har de forskjellige kropper. Maleriet er malt i blasse farger.


x-posted to my tumblr // x-postet til min tumblr.


No comments: