Thursday, October 4, 2012

In Celebration of Fat Men

I posted this on my blog on Norwegian BBW dating site frodig.no, but I've decided I like it so much that I want it on here as well.
I, as well as a large number of other people in the Fatosphere, focus a lot on positive depictions of fat women. Visual representations of fat people are important, of course. To quote myself:

"There's a reason fat activists keep insisting it's a radical act just to be fat in public. Fat people are constantly pushed to make themselves less visible. We're told we're hard to look at, and if we insist on joining the world outside our front door, we should at least have the decency to wear something that will make it easier to not notice us."
In addition to this we're mostly ignored, when we're not used as headless representations of the OBESITY EPIDEMIC, by the media, so it's important to put depictions of fat people out there! But, as I mentioned before, I/we focus a lot on positive depictions of fat women, leaving the fat men somewhat overlooked in my opinion. So this is me trying to take a step in a better direction.

Jeg publiserte dette på bloggen min på den norske BBW dating siden frodig.no, men jeg har bestemt meg for at jeg likte det så godt at  jeg vil ha det her også.
Jeg, sammen med et stort antall andre personer i Fett-o-sfæren, fokuserer mye på positive fremstillinger av feite kvinner. Visuelle representasjoner av feite mennesker er selvfølgelig viktig, fordi (og jeg siterer meg selv):
"Det er en grunn til at fete aktivister (Fat Activists) insisterer på at det er en radikal handlig å være feit ute i offentligheten. Feite mennesker blir kontinuerlig presset til å gjøre seg selv mindre synlige. Vi blir fortalt at det er ubehagelig å se på oss, og at om vi insisterer på å være medlemmer av verden utenfor ytterdøren vår, burde vi i hvert fall ha anstendighet nok til å kle oss i noe som gjør det enklere å overse oss."
I tillegg til dette er vi for det meste oversett, når vi ikke blir brukt som hodeløse representasjoner for FEDME EPIDEMIEN, av media, så det er viktig å få frem positive fremtillinger av feite mennesker! Men som jeg nevnte tidligere, fokuserer jeg/vi mye på positive fremstillinger av feite kvinner, og etterlater feite menn noe oversett etter min mening. Så dette er meg som prøver å ta et steg i en riktigere retning.


Substantia Jones's Adipositivity Project had "DUDE WEEK" a little while back, and I'm starting this post with a look at her great pictures. // Substantia Jones' Adipositivity Project hadde for en liten tid tilbake "DUDE WEEK," og vi starter dette innlegget med å ta en titt på hennes flotte bilder.My personal favorite:) // Min personlige favoritt:)


 
If you care about style chubstr.tumblr.com might be the place for you. According to themselves, this tumblr is where they share things that inspire them with the rest of us. // Hvis du er opptatt av stil er chubstr.tumblr.com kanskje stedet for deg. I følge dem selv, er denne tumblr bloggen stedet hvor de deler med oss andre ting som inspirerer dem.
 

If you want to enjoy the generous form of fat men in art and experience, Men in Full is the place for you. // Hvis du vil nyte feite menns generøse form i kunst og det virkelige liv, er Men in Full stedet for deg.


I first learned about him as the vocalist in Gnarles Barkely, singing Crazy. // Jeg hørte først om han som vokalisten i Gnarles Barkely, der han sang "Crazy".


Now I know him as Cee Lo Green, and he sings FUCK YOU. // Nå kjenner jeg han som Cee Lo Green, og han synger "FUCK YOU".


If you would like to see more of the adorable Harvey Guillen, he was one of the main characters in the extraordinary TV series HUGE. // Hvis du har lyst til å se mer av den skjønne Harvey Guillen hadde han en av hovedrollene i den enestående TV-serien "HUGE".


Big Dee Irwin is happy being fat in this song which was written for him. // Big Dee Irwin er lykkelig som feit i denne sangen som ble skrevet til ham.


One of my absolute favorites, Somewhere over the Rainbow sung by Israel "IZ" Kamakawiwoʻole. //
En av mine absolutte yndlinger, "Somewhere over the Rainbow " sunget av Israel "IZ" Kamakawiwoʻole.

 


That's it from me for now. I hope you have enjoyed this celebration of fat men! Do feel free to let it carry on in the comments by sharing whatever resources you may have! // Det var alt fra meg for denne gangen. Jeg håper du har likt denne feiringen av feite menn! Fortsett den gjerne i kommentarene ved å dele evt. ressurser du selv måtte ha!

3 comments:

Elina said...

Too bad Cee Lo is a Weight Watchers spokesperson. :(

Veronica said...

Are you sure? I'm not doubting your word or anything, it's just that I did a search and didn't find anything. Is it possible you're mixing him up with Charles Barkely?

Elina said...

Could be. Or someone else did, and I heard it from them. Glad to be wrong.