Thursday, December 27, 2012

Fat Acceptance the Quick and Dirty Way

Trigger warning: I don't often issue trigger warnings, but in this post I touch on the many reasons why people are fat, including dieting, so it felt appropriate. You may want to proceed with caution, or not at all.

As Fat Activists it's easy to feel like we're supposed to have passionate discussions about Fat Acceptance all the time, winning people over to the cause. However, sometimes in life we are in situations where having that discussion just isn't appropriate. Maybe there's not enough time, maybe the setting you're in would make the discussion downright inappropriate, or maybe you just don't have it in you that day. All of these are perfectly valid excuses, and no one will try to take away your Fat Activist badge. But if you're like me, you still want to say something. Which is why I've compiled a short list of responses to have on hand whenever the situation calls for Fat Acceptance Light. Without further ado I give you Fat Acceptance, the quick and dirty way:

  • When someone conflates weight and health - You can't tell by their body what someone's health is like.
  •  
  • When someone can't understand why people can't just get rid of their fat - There's not just one reason why people are fat. Dieting; medical conditions; medical side effects; mental health problems; and a sedentary lifestyle and poorly balanced diet, can all make you fat. Also remember that, just like some people are born thin, some people are born fat.
  •  
  • In the face of the near-constant judgement of people's looks and choices - I'm really not interested in tearing down other people.
 
And if these all fail there's always the golden rule:
 
         Everybody deserves to be treated with dignity and respect.
 
Do you have any of these quick, (more or less) one-liners you use when the situation warrants? Do people seem to react okay? I'd love to hear your thoughts and experiences!
 
 
 
 
Advarsel om utløsende innhold: Jeg utsteder ikke ofte denne typen advarsler, men i dette innlegget er jeg innom de mange grunnene til at folk er feite, inkludert slanking, så det føltes på sin plass. Det er mulig du bør lese videre med aktsomhet, eller ikke i det hele tatt.
 
Som fettaktivister (Fat Activists) er det lett å føle at vi burde ha lideskapelige diskusjoner om Kroppsaksept hele tiden, og få folk over på vår side. Men nå er det nå slik at det finnes situasjoner i livet hvor den type diskusjoner bare ikke passer seg. Kanskje har du bare ikke nok tid, kanskje tiden og stedet vil gjøre en slik diskusjon direkte upassende, eller kanskje du bare ikke har det i deg den dagen. Alle disse er helt legitime grunner, og ingen kommer til å prøve å ta fra deg din status som fettaktivist. Hvis du er som meg har du allikevel lyst til å si noe, og det er grunnen til at jeg har satt sammen en kort liste over svar du kan ha i bakhånd når situasjonen krever litt Kroppsaksept light. Med dette gir jeg dere "fort og gæli" versjonen av Kroppsaksept:
  • Når noen blander sammen helse og vekt - Du kan ikke se på kroppen til noen hvordan helsa deres er.
  • Når noen ikke kan forstå hvorfor folk ikke bare kan kvitte seg med fettet sitt - Det er ikke bare én grunn til at folk er feite. Slanking, medisinske lidelser, bivirkninger av medisiner, psykiske problemer, og for lite bevegelse kombinert med et dårlig balansert kosthold, kan alle gjøre deg feit. Og husk at akkurat som noen mennesker er født tynne, er noen mennesker født feite.
 
Og hvis dette slår feil har vi alltids den gylne regelen:
 
          Alle fortjener å bli behandlet med verdighet og respekt.
 
Har du noen av disse enkle og kjappe tilsvarene du bruker når det ikke passer seg med noe lengre? Har reakjonene fra andre mennesker vært OK? Jeg skulle veldig gjerne hørt tankene og erfaringene deres!

2 comments:

Sleepydumpling said...

I have a couple I use for food shaming.

"It's just [insert food type], it's not the anti-Christ."

"Either eat the [insert food type] or don't eat it, the world won't end."

Hope these help!

Veronica said...

Those are pretty excellent! =) Thanks.