Monday, April 12, 2010

Why charging fat passengers double is a horrible idea


There are two scenarios in which charging an overweight person for an extra seat might be relevant. One is when a person doesn't fit into a seat with the armrests down, which the airlines seem to consider a saftey risk. The other is when a person fits into the seat, but is taking up more than 'her share' of the space.

First I want to talk about the people who fit into the seat, but are still utilizing more space than is considered normal. The comfort of other passangers is the problem in these cases, so let's have a look at that. Flying is uncomfortable. Yup, I'm willing to claim that, unless you can afford to upgrade your ticket, flying is uncomfortable for almost everyone. But it is true that it can be more uncomfortable with a large person next to you. It can also be more uncomfortable with an infant crying her way through the trip next to you. Or a person who gets airsick and vomits. Or a person who insists on talking their way through the entire journey, when all you want to do is sleep. Or someone who smells badly. Or someone who is mentally challenged. Or a person with a tattoo of a swastica on her arm, who at the start of the journey pulls out "Mein Kampf". But nobody are talking about charging these people extra, are they? So it is only large people who should have to pay extra. Based on how they look. Sounds frighteningly like discrimination to me.
And how are we supposed to see this through? Should it be a requirement to give up our weight and height when we order a ticket? What if you carry all your weight in the belly, and you don't need any more sideways room than a person of 'normal' weight? What about pregnant people?
Maybe it would be better if we gave up our measurements when we purchase a ticket? Waist measurements might be needed, hip measurements absolutely, and I personally think it would be reasonable to include shoulder measurements. Because it's uncomfortable sitting next to someone who has really broad shoulders, if your own shoulders are of a normal size or larger. So bodybuilders would be charged extra - sorry.
Then there's the question of how you make sure people are in fact as large as they say they are. If you're unsure, do you pull people aside and weigh them and measure their height? Or do you wait until people have boarded the plane and it turns out that they are taking up more than the desired space, to then remove them from the airplane to check? This sounds truoblesome, so maybe the solution is to weigh and/or measure all the passangers before they board the plane?

Then there are the passangers who are so large that they don't fit in a seat while the armrests are down. Those people should have to pay more, right? Because this is hurting the airline's bottom line.
An other group of people costing the airline money are the physically disabled. Do we think it's alright charging these people extra? No, we don't.
     "But, disabled people can't help being disabled," I hear some of you call. "Fat people could just eat a little less and excersise a little more, and then they would fit in one seat just like the rest of us."
     You mean 'the rest of us' whose legs are below a certain lenght, right?
     "Yes, that rest of us."
     Okay. In some cases what my theoretical readers are saying is true, but far from all of them. What about the people who are fat because they have a disease or ailment which has, directly or indirectly, caused them to become fat, should they be required to pay extra? If we follow up on this, then the rule becomes visible disease/ailment (like people in wheelchairs) = Doesn't have to pay extra. 'Invisible' disease/ailment = Pays extra. No? What about people who are struggling mentally, and as a consequence have gained weight, should these people have to pay extra? No? Yes? Should we make an exception for people who can produce a doctor's note (and in doing this, ignore the people who are struggling mentally but can't afford/haven't managed to see a 'shrink')?

If you have reached this point in my musings and still think charging larger people more for the same journey is a good idea, I have one last point to share with you. The seats have gotten narrower. I know this comes as a shock to many of you, as the media makes it sound like the seats have stayed the same since the 60s, and the problem is that the people have gotten fatter.The fact is that the average seat in 1972 was 18,5-23 inches wide, today it is 17-19 inches wide. This means that there is a group of people who in 1972 would have fit in their seat but don't today, or who today is squeezed next to you on the plane who wouldnt have been in 1972. Is it still alright for these people to literally have to pay because the airline decided it was going to increase profit, by squeezing more of us onto the same airplane? I hope your answer is no, but if it isn't, you've still made it to the end of this piece, so you can't be all bad.


Hvorfor det er en elendig idé å ta seg dobbelt betalt av tjukke passasjerer

Det er to scenarioer hvor det kunne blitt aktuelt å ta seg betalt for et ekstra sete som en overvektig person. Det ene er i tilfeller hvor personen ikke passer inn i setet med armlenene nede, noe som flyselskapene ser ut til å se på som en sikkerhetsrisiko. Det andre er i tilfeller hvor mennesker passer inn i setet, men tar opp mer enn "sin del" av plassen.

Først vil jeg prate om de menneskene som passer inn i setet, men allikevel bruker mer plass enn det som er regnet som normalt. Andre passasjerers komfort er da problemet, så la oss se på det. Det er ubehagelig å fly. Jepp, jeg vil påstå at, med mindre du har råd til å oppgradere billetten din, er det ubehagelig å fly nesten for alle. Men det er sant at kan være mer ubehagelig med en stor person ved siden av deg. Det kan også være mer ubehagelig med et spedbarn som gråter seg gjennom hele reisen ved siden av deg. Eller en person som blir flysyk og kaster opp. Eller en person som insisterer på å snakke til deg gjennom hele reisen, når alt du ønsker er å sove. Eller en person som lukter vondt. Eller en person som er psykisk utviklingshemmet. Eller en person med hakekors tatovering på underarmen som tar frem "Mein Kampf" med en gang reisen starter. Men det er ingen som prater om å ta seg ekstra av disse menneskene, er det vel? Så det er kun store personer som skal måtte betale ekstra. Basert på hvordan de ser ut. Høres skummelt ut som diskriminering for meg.
Og hvordan skal dette gjennomføres? Skal man måtte oppgi vekt og høyde når man bestiller billetter? Hva om man bærer all vekten på magen, og dermed ikke trenger noe mer plass sidelengs enn en person med "normal" vekt. Hva med gravide?
Kanskje det er bedre om vi oppgir målene våre ved billettkjøp? Midjemål kan kanskje inkluderes, hoftemål absolutt, og jeg personlig synes det vil være mer enn rimelig å inkludere skuldermål. Det er nemlig ubehaglig å sitte ved siden av en ordentlig bredskuldret person om man har normalt brede skuldre. Så bodybuildere må med andre ord betale ekstra, sorry.
Så kommer spørsmålet om hvordan dette skal bli kontrollert. Om man er usikker, trekker man folk til side og veier dem og måler høyden deres? Måler hoftene og skuldrene deres? Eller venter man til folk er inne på flyet og det viser seg at de tar mer plass enn ønsket, for så å ta dem med seg t av flyet igjen for kontrollsjekke. Eller hvis dette med kontrollsjekking virker vanskelig, skal vi veie/måle alle passasjerer ved før de boarder flyet?

Men hva med de personene som er så store at de ikke passer inn i ett sete med armlenene nede? De menneskene skal vel måtte betale mer? For dette koster jo flyselskapet penger.
En annen gruppe mennesker det koster flyselskapet penger å ha reisende med seg er bevegelseshemmede. Synes vi det er ok at disse menneskene må betale ekstra? Nei, jeg kan ikke forestille meg det.
         "Men bevegelseshemmede kan ikke noe for at de er bevegelseshemmede," hører jeg noen av dere rope. "Tjukke mennesker kan bare spise litt mindre og bevege seg litt mer, så hadde de passet inn i ett sete akkurat som oss andre."
         Du mener "oss andre" som ikke har bein som er over en viss lengde, ikke sant?
         "Ja, de andre."
         OK. I en del tilfeller stemmer det mine teoretiske lesere nå har sagt, men langt ifra i alle. Hva med de som er tjukke fordi de har en sykdom eller lidelse som enten indirekte eller direkte har ført til at de blir tjukke, skal de måtte betale ekstra? Så regelen er synlig sykdom/lidelse (som mennesker i rullestol) = Ikke betale ekstra. "Usynlig" sykdom/lidelse = Betale ekstra. Nei? Hva med mennesker som sliter psykisk, og som en konsekvens av dette har lagt på seg, skal disse menneskene måtte betale ekstra? Nei? Ja? Skal vi gjøre unntak for mennesker som kan fremlegge en legeerklæring (og med dette blåse i de som sliter psykisk men som ikke har hatt råd til/klart å gå til psykolog eller psykiater)?

Om du har kommet til dette punktet i artikkelen min og fortsatt synes det er en god idé å la større mennesker betale mer for samme reise, har jeg ett siste poeng som jeg håper å overbevise deg med: Setene har blitt mindre. Jeg vet at dette kommer som et sjokk på mange av dere, da media får det til høres ut som om setene har holdt seg like store siden 60-tallet, og det er menneskene som har blitt feitere. Faktum er det at gjennomsnitts setet i 1972 var 18,5-23 tommer stort, i dag er det 17-19 tommer stort. Det er altså en gruppe mennesker som i 1972 kunne passet inn i setet men som ikke gjør det i dag, eller som i dag sitter skviset inntil deg på flyet men som ikke hadde gjort det i 1972. Er det fortsatt greit at disse menneskene skal måtte betale (bokstavelig talt) for at flyselskapene bestemte seg for å øke profitten sin, ved å skvise flere av oss inn i det samme flyet? Jeg håper nå at svaret ditt er nei, men om det ikke er det får du allikevel ha takk for at du leste artikkelen min.

1 comment:

Anonymous said...

One of the reason's that (U.S.) airplane seats have shrunk is because of airline deregulation. Before, when a federal regulatory agency set the price for all tickets, airlines had to compete with each other based on luxuries, one of which was larger, more roomy seats. Now that the airlines are competing on price, they need to pack in as many people as they can. Our airlines have been in poor financial shape since 9/11, they can't afford to send half-empty planes across the country anymore.

Buying a plane ticket is a crapshoot for everyone. You never know who you will be in your row. I recommend that anybody who just CAN NOT handle the small chance that their seat will be next to an obese person should just purchase his or her own extra, empty seat.