Saturday, May 21, 2011

Thin privilege checklist

 

 • I can be sure that people aren’t embarrassed to be seen with me because of the size of my body.
 • If I pick up a magazine or watch T.V. I will see bodies that look like mine that aren’t being lampooned, desexualized, or used to signify laziness, ignorance, or lack of self-control.
 • When I talk about the size of my body I can be certain that few other people will hope they are never the same size.
 • I do not have to be afraid that when I talk to my friends or family they will mention the size of my body in a critical manner, or suggest unsolicited diet products and exercise programs.
 • I will not be accused of being emotionally troubled or in psychological denial because of the size of my body.
 • I can go home from meetings, classes, and conversations and not feel excluded, fearful, attacked, isolated, outnumbered, unheard, held at a distance, stereotyped, or feared because of the size of my body.
 • I never have to speak for size acceptance as a movement. My thoughts about my body can be my own with no need for political alliance relative to size.
 • I can be sure that when I go to a class, or movie, or restaurant that I will find a place to sit in which I am relatively comfortable.
 • I don’t have to worry that if I am talking about feeling of sexual attraction people are repelled or disgusted by the size of my body. People can imagine me in sexual circumstances.
 • People won’t ask me why I don’t change the size of my body.
 • My masculinity or femininity will not be challenged because of the size of my body.
 • I can be sure that if I need medical or legal help my size will not work against me.
 • I am not identified by the size of my body.
 • I can walk in public with my significant other and not have people double take or stare.
 • I can go for months without thinking about or being spoken to about the size of my body.
 • I am not grouped because of the size of my body.
 • I will never have to sit quietly and listen while other people talk about the ways in which they avoid being my size.
 • I don’t have to worry that won’t be hired for a job that I can do because of the size of my body.
Privileier man nyter som ikke-feit person


 • Jeg kan være sikker på at folk ikke er flaue over å bli sett sammen med meg på grunn av størrelsen min.
 • Om jeg leser et blad eller ser på TV kommer jeg til å se kropper som ser ut som min, som ikke er gjort om til en spøk, fratatt seksualiteten, eller brukt som et tegn på latskap, uvitenhet, eller manglende selvkontroll.
 • Når jeg snakker om størrelsen på kroppen min kan jeg være sikker på at få andre mennesker håper de aldri blir like store.
 • Når jeg snakker med dem, trenger jeg ikke å være redd for at venner eller familie kommer til å nevne kroppsstørrelsen min på en kritisk måte, eller uoppfordret foreslå slankeprodukter og treningsprogrammer.
 • Jeg kommer ikke til å bli anklaget for å ha følelsesmessige problemer, eller å drive med psykologisk fornektelse på grunn av kroppsstørrelsen min.
 • Jeg kan gå hjem fra møter, skoletimer, og samtaler og ikke føle meg ekskludert, engstelig, angrepet, isolert, i undertall, at jeg ikke ble hørt, holdt på avstand, tildelt stereotype egenskaper, eller fryktet på grunn av kropsstørrelsen min.
 • Jeg trenger aldri å snakke for kroppsaksept bevegelsen. Mine tanker om min egen kropp kan forbli mine egne uten noe behov for å alliere meg sosialpolitisk angående størrelse.
 • Jeg kan være siker på at når jeg går til en time, eller på kino eller restaurat kommer jeg alltid til å finne et sted å sitte hvor jeg er realtivt komfortabel.
 • Om jeg snakker om følelser av seksuell tiltrekning trenger jeg ikke å bekymre meg for at størrelsen på kroppen min gjør at folk føler seg kvalme eller støtt. Folk klarer å se meg for seg i seksuelle situasjoner.
 • Folk kommer ikke til å spørre meg om hvorfor jeg ikke forandrer kroppsstørrelsen min.
 • Maskuliniteten eller femininiteten min blir ikke utfordret på grunn av kroppsstørrelsen min.
 • Jeg kan være sikker på at størrelsen min ikke kommer til å motarbeide meg om jeg trenger medisink eller rettslig hjelp.
 • Jeg blir ikke identifisert ved kroppsstørrelsen min.
 • Jeg kan bevege meg i det offentlige rom med partneren min uten at folk må titte en ekstra gang eller stirrer.
 • Jeg kan gå i månedsvis uten å tenke på, eller bli snakket til om, kroppsstørrelsen min.
 • Jeg blir ikke satt i bås på grunn av kroppsstørrelsen min.
 • Jeg kommer aldri til å måtte sitte stille å høre på mens andre mennesker snakker om måtene de unngår å bli min størrelse på.
 • Jeg trenger ikke å bekymre meg for at jeg ikke kommer til å bli ansatt i en jobb jeg er kvalifisert til på grunn av størrelsen på kroppen min.

No comments: